Solved MCQs Notes for Preparation of NTS Tests

Solved MCQs Notes for Preparation of NTS Tests National Testing Service of Pakistan Preparation Notes Download PDF MCQs and Material for various posts National ...
Read More

Urdu MCQs Sample Papers Notes for CSS PMS

1)Mirza Qutub ud din Aibak nazm_____ ka juzv hai.
Shahnama Islam

2)”Baray aalu ka kuch bayan ho jaye”_____ka mazahya mazmoon hai.
Mushtaq Ahmad Yousafi

3)”Manzil e shab”_____ka majmooa’e kalam hai.
Mukhtar sadiiqui

Online MCQS Practice Tests

Multiple Choice Questions Tests With Answers,Online Free Tests for Entry Tests and Exams Preparation of Jobs. This website Page is particularly designed for Online ...
Read More

4)Khalida Adeeb khanam_____ki Umda tehreer hai.
Ch.Afzal haq

5)Nazm “Manto” kis shairi majmooa mein hai?
Shab e rafta

6)”Haasil na kijye daher se ibrat he kyon na ho”____ka misraa hai
Mirza Ghalib

7)Theudor Morison ka ziker____k khakay mein hai.
Sir Syed Ahmad khan

8)Heart Attack______ki nazm hai.
Faiz Ahmad faiz

9)Naeem_____ka kirdaar hai.
Udaas naslen

10)_____Aagra mein paida hue aur Delhi mein Mughal darbar se wabasta rahay..
Mirza Ghalib

11)”Aik Khadim e Khalq ki kahani”_____ki tehreer kerda hai.
Ch.Afzal haq

12)Intekhab e kalam e Meer pehli baar kab shaya hua?
1930

13)____1911 mein Sialkot mein paida hue aur lahore mein wafat payi.
Faiz Ahmad Faiz

14″Mein he tou ik raaz tha seena e kaainat mein”_____ka misraa hai.
Iqbal

15)”be’khudi le gayi kahan ham ko
daer se intezaar hai apna”______ka sher hai
Meer taqi Meer

16)Prof Sohail____ka kirdaar hai.
Raja Gidh

17)Khawaja Altaf Hussain Haali_____k mushayiron mein shareek hue,
Anjuman e Panjab

18)Shibli Naumani ki “Seerat un Nabi” ko ____ne mukammal kia
Syed Suleman Nadvi

19)Mah o saal e aashnayi_____ka safarnaama hai.
Faiz Ahmad faiz
20-aamon ki tareef mein masnavi kis ne likhi?
Ghalib

21-Meer ki aik Masnavi ka unwaan____hai
khawb o khayal

22-Baal e jibreel k ibtadaai safhay per sirf aik shaer hai,jisay Allama Iqbal ne “Bhartar hari se Mansoob kia hai,ye shayir kis daur ka hai?
uneesveen sadi

23-Khakim ba’dehan mein khaakon ki tadaad?
8

24-Shab e rafta mein nazmen aur ghazlen___unwaanat k tehat likhi gayi hain.
3

25-Meer taqi Meer ki shaayiri k kitnay deewan hain?
6

26-Hafeez k shahnama ki kitni jildain hain?
4

27-Musaddas mein Haali ne musalmano k____ka ziker kia hai
Maazi

28-Sar e waadi e seena Faiz ka kon sa majmooa hai?
5th

29-“Ham urdu mizaah k ahd e yousafi mein jee rahay hain” kis ka qaul hai?
Dr.Zaheer fateh poori

30-Sar e waadi e seena mein faiz ki shayiri 1965 se____tak hai.
1971

31-Ahmad Naseem Qasmi k afsanay____pas manzer ki akkasi kertay hain
daihi(rural)

32-Manzil e shab ka talluq kis sinf se hai?
shaayiri

33-Faiz ki shayiri____shaiyiri hai
samaaji

34-chand ham aser mash’hoor adeebon k____hain
khaakay

35-_____k kalam mein tasavuff,falsafa aur science bhi hai
Ghalib

36-______shaa’ir,afsana nigaar aur naqqad
Ahmad Nadeem Qasmi

37-_____Bang e dara ki nazm hai
taloo e Islam

38-Mushtaq Ahmad yousafi ki tanz o mizaah ki____kutab hain
3

39-Deewan e Ghalib ki pehli ghazal ka matla’a?

Naqsh Faryaadi hai kis ki shokhi e tehreer ka,
kaaghzi hai pairhan her paikar e tasveer ka.

Islamic Studies Online MCQS Practice Test

Islamic Studies Online MCQS Practice Test Islamic Studies Islamiat Islamyat ...
Read More

Biology Solved MCQS for KMU CAT Entry Test Preparation

Biology Solved MCQS for KMU CAT Entry Test Preparation, Download ...
Read More
error: Content is protected !!